Terms and Conditions

Bij het gebruik van de dienst RCUR (hierna "RCUR"), van de onderneming Wobbie.nl ingeschreven bij de KVK onder nummer 61393185 (hierna: "Leverancier"), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Leverancier behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, waarbij RCUR aan de gebruiker toegang verleent tot het gebruikergedeelte van de website. Het gebruikergedeelte bestaat uit de voor niet-gebruikers afgeschermde delen van RCUR.nl.
 2. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw RCUR account en zullen wij dit melden aan Mollie.

Fraude en misbruik

 1. U zult niet incasseren van rekeningen waarbij de rekeninghouder geen toestemming heeft gegeven aan uw bedrijf.
 2. U zult het systeem van de leverancier niet misbruiken voor het versturen van SPAM berichten.
 3. Leverancier mag in alle gevallen de samenwerking beëindigen bij verdachte omstandigheden, of als Mollie meldt aan leverancier de samenwerking stop te zetten.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief de transactiekosten van Mollie.
 2. Leverancier rekent enkel maandelijkse kosten, zoals vermeld op de publieke website.
 3. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Leverancier zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. leverancier is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. De aanpassing wordt kenbaar gemaakt door vermelding op de website en/of per e-mail.
 5. De eerste betaling geschiedt vooraf met iDEAL, Bancontact, SOFORT, Belfius, KBC/CBC of Creditcard. Maandelijkse betalingen zullen daarna vooraf per kalendermaand per SEPA-incasso of Creditcard worden afgeschreven.
 6. Het starter pakket is volledig kosteloos.
 7. Als er een betalingsachterstand is van 1 factuur dan wordt uw account omgezet naar het starter pakket. Per e-mail ontvangt u instructies over het kunnen voldoen van die facturen en wanneer uw account weer geactiveerd wordt.

Opzeggen

 1. U kunt het RCUR abonnement ten alle tijden opzeggen. Dit kunt u doen door het pakket te wijzigen naar het starter pakket in uw account.
 2. Wanneer het account wordt omgezet naar een starter pakket, zullen de gemaakte betaallinks met extra functies niet meer te gebruiken zijn.

Privacy

 1. Leverancier houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Leverancier verwerkt de door de gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de website door de gebruiker leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de website en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door RCUR niet verstrekt aan derden.

Overige voorwaarden

 1. Leverancier streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Leverancier garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc.
 2. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina's buiten de website waar door middel van 'links' op de website naar wordt verwezen.
 3. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@rcur.app